Gespecialiseerde logopedie moet voor kinderen met Downsyndroom

Bij de Stichting Downsyndroom krijgen wij signalen dat er problemen spelen tussen een aantal grote zorgverzekeraars en logopedisten over de vergoedingen voor gespecialiseerde logopedie.  Als kenniscentrum voor Downsyndroom willen wij benadrukken dat gespecialiseerde praktijken die zich specifiek toeleggen op langdurige begeleiding aan meer zorg-intensieve kinderen  absoluut nodig zijn voor een goede begeleiding van kinderen met Downsyndroom.  Het mag niet zo zijn dat de extra kosten voor meer gespecialiseerde begeleiding worden afgewenteld op de ouders. Dat leidt tot maatschappelijke ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, waardoor bepaalde kinderen niet meer de begeleiding zullen kunnen krijgen die ze nodig hebben.  Juist nu in de maatschappij terecht zoveel nadruk wordt gelegd op participatie, moet er gezorgd worden dat ook mensen met Downsyndroom kunnen participeren. Voor veel kinderen met Downsyndroom draagt gespecialiseerde logopedie hieraan zeer bij.

Reacties plaatsen niet mogelijk