Gezondheidsraad adviseert geheel in lijn met SDS

Gezondheidsraad geeft negatief advies over aanbeden NIPT aan alle zwangere vrouwen

De Gezondheidsraad raadt minister Schippers aan om de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) vooralsnog niet in te zetten als eerste screeningmethode om het downsyndroom bij foetussen vast te stellen. De Gezondheidsraad brengt een negatief advies uit over het amendement dat het VUmc ingediend heeft hierover. Het VUmc stelt voor om de NIPT als eerste screeningstest in te zetten op trisomie 21 (downsyndroom), 13 (pautausyndroom) en 18 (edwardssyndroom). Dit schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan minister Schippers (Volksgezondheid).

Onderzoek van de Universiteit van Californië heeft aangetoond dat de NIPT echter een zeer betrouwbare manier is om foetussen te screenen op chromosoom-abnormaliteiten. De uitslag van dit onderzoek leidde ertoe dat onder meer hoogleraar Dick Oepkes, voorzitter van het Nederlands onderzoek naar de invoering van NIPT, zei dat het beschikbaar stellen van de NIP-test voor alle zwangere vrouwen ‘een stuk dichterbij was gekomen’. De NIPT is momenteel in Nederland alleen verkrijgbaar voor vrouwen die een hoog risico lopen op het krijgen van een kind met het downsyndroom (of de minder vaak voorkomende patau- en edwardssyndromen). Alleen wanneer blijkt dat de kans één op tweehonderd of groter is, wordt een NIPT gedaan.

Minister Schippers van Volksgezondheid wilde de test niet beschikbaar stellen voor alle zwangeren omdat er niet genoeg bewijs is dat de test betrouwbaar genoeg is. Volgens Oepkes is de betrouwbaarheid van de test echter bewezen door de onderzoekers uit Californië. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten diende het Nederlandse NIPT-consortium (waartoe onder meer alle academische ziekenhuizen behoren) bij minister Schippers een amendement in. Het consortium vraagt de minister om de NIPT aan alle zwangere vrouwen beschikbaar te stellen. Dit verzoek is  door de minister doorgespeeld aan de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad laat nu echter weten dat ze een negatief advies uitbrengt. In de adviesbrief aan minister Schippers schrijft de raad: “Op 26 januari 2015 ontving de Gezondheidsraad uw adviesaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek over een zogenoemd amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale screening op trisomie 21 (downsyndroom) en trisomie 13 en 18 van VU medisch centrum te Amsterdam (mede namens het NIPT-consortium). De Commissie Bevolkingsonderzoek heeft deze aanvraag besproken en concludeert dat er geen sprake kan zijn van een amendement: daarvoor zijn de benodigde aanpassingen van de oorspronkelijke aanvraag te verstrekkend. Het voorliggende voorstel is dan ook onvoldoende onderbouwd en daarom adviseert de commissie negatief over dit amendement. De aanvrager kan zijn aanvraag opnieuw indienen als uitgewerkte vergunningsaanvraag.”

http://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/25767-negatief-advies-over-aanbieden-nipt-aan-alle-zwangere-vrouwen.html

Reacties plaatsen niet mogelijk