Goed doel ontbijt

Op 22 maart 2015 wordt voor de vijfde keer het Goed Doel ontbijt gehouden in Hotel de Wageningsche Berg. Het hotel met misschien wel het mooiste uitzicht van Nederland!

Het doel van het ontbijt is tweeledig. Het eerste ligt voor de hand: geld inzamelen voor het goede doel, in dit geval de Stichting Downsyndroom. Het tweede doel is eigenlijk veel belangrijker: laten zien dat mensen met Downsyndroom ook een rol kunnen vervullen in het arbeidsproces. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en moeten meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Het Goede Doel ontbijt laat de mogelijkheden van mensen met Downsyndroom zien! Zie voor meer informatie de kalender.

Reacties plaatsen niet mogelijk