Herhaalprik tegen corona

Advies van de Gezondheidsraad over de herhaalprik

De Gezondheidsraad adviseert een herhaalprik tegen corona voor:

  • mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden);
  • bewoners van verpleeghuizen;
  • volwassenen met Downsyndroom;
  • volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

Een hogere leeftijd is de belangrijkste reden dat bescherming tegen corona na verloop van tijd afneemt. Dat komt doordat het immuunsysteem op oudere leeftijd minder goed werkt dan bij jongere mensen. Deze verminderde werking zien we ook bij volwassenen met Downsyndroom en mensen met een ernstige afweerstoornis. Daarom is het voor deze mensen belangrijk om na de basisserie (de eerste 1 of 2 coronavaccinaties) en de booster, uit voorzorg, een herhaalprik te halen. Hiermee wordt de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil gehouden. 

Volwassenen met Downsyndroom ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik van de huisarts. Ze krijgen de prik bij de GGD of in de instelling.

Reacties plaatsen niet mogelijk