Aanmeldingsformulier SDS

Ja, ik word tot wederopzegging donateur van de Stichting Downsyndroom (SDS).

  Organisatie (indien van toepassing)

  * Achternaam of contactpersoon

  * Voorletter(s)

  Voornaam

  Geslacht

  ManVrouw

  * Adres

  * Postcode

  * Woonplaats

  Telefoon

  * Emailadres

  * Ik ben een
  OuderGrootouderFamilie/bekende(professionele) HulpverlenerOverige belangstellende

  Naam van het kind met Downsyndroom

  Geboortedatum van het kind met Downsyndroom

  Ik ben bereid om mijn deskundigheid incidenteel beschikbaar te stellen. Mijn specialisme is:

  Ik ontvang liever geen nieuwsbrief

  Ik heb geen behoefte aan informatie van de regionale SDS kern

  Neem de code over captcha

  Het donateurschap loop gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 december voorafgaand aan het jaar van opzegging bij de SDS binnen te zijn. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Telefonische opzeggingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd.

  Vanaf € 45,- ontvangt u het gratis kwartaalmagazine Down+Up.

  Wij gaan zorgvuldig en volgens alle wettelijke normen om met uw persoonlijke gegevens. Het adressenbestand van de SDS is bij de Registratiekamer ingeschreven onder nr. P-0021857.

  U kunt uw donatie overmaken op rekening NL60 INGB 0001 6517 23 t.n.v. Stichting Downsyndroom. O.v.v. uw postcode en huisnummer.

  Reacties plaatsen niet mogelijk