Aanmeldingsformulier SDS

Ja, ik word tot wederopzegging donateur van de Stichting Downsyndroom (SDS).

Organisatie (indien van toepassing)

* Achternaam of contactpersoon

* Voorletter(s)

Voornaam

Geslacht

ManVrouw

* Adres

* Postcode

* Woonplaats

Telefoon

* Emailadres

* Ik ben een
OuderGrootouderFamilie/bekende(professionele) HulpverlenerOverige belangstellende

Naam van het kind met Downsyndroom

Geboortedatum van het kind met Downsyndroom

Ik ben bereid om mijn deskundigheid incidenteel beschikbaar te stellen. Mijn specialisme is:

Ik ontvang liever geen nieuwsbrief

Ik heb geen behoefte aan informatie van de regionale SDS kern

Neem de code over captcha

Het donateurschap loop gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 december voorafgaand aan het jaar van opzegging bij de SDS binnen te zijn. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Telefonische opzeggingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd.

Vanaf € 45,- ontvangt u het gratis kwartaalmagazine Down+Up.

Wij gaan zorgvuldig en volgens alle wettelijke normen om met uw persoonlijke gegevens. Het adressenbestand van de SDS is bij de Registratiekamer ingeschreven onder nr. P-0021857.

U kunt uw donatie overmaken op rekening NL60 INGB 0001 6517 23 t.n.v. Stichting Downsyndroom. O.v.v. uw postcode en huisnummer.

Reacties plaatsen niet mogelijk