Financiële regelingen
Als ouder van een kind met Downsyndroom maak je soms extra kosten voor de verzorging en begeleiding van je kind. In hoeverre kom je in aanmerking voor vergoedingen?
Fysiotherapie en logopedie wordt voor kinderen met Downsyndroom vergoed uit de basisziektekostenverzekering.
 
– Bij het kiezen van een ziektekostenverzekeraar kun je kijken naar de aanvullende verzekeringen (hoogte van premies en aard van de extra vergoedingen) en wat je daarin aanspreekt. Er zijn, bij ons weten, geen ziektekostenverzekeringen die zeer geschikt of juist zeer ongeschikt zouden zijn voor kinderen met Downsyndroom. De belangrijkste zaken worden vergoed uit de basisverzekering.
 
-Professionele begeleiding bij het werken met een Early Intervention programma wordt gegeven door zorgaanbieders. Een lijst met aanbieders vind je op https://www.downsyndroom.nl/home/levensloop/zorgaanbieders/. Er moet voor begeleiding vanuit een zorgaanbieder wel een indicatie worden aangevraagd. Indicaties lopen via de Jeugdwet (Gemeente). In veel gemeentes gaat dit via het centrum voor jeugd en gezin. In veel regio’s kan de MEE hulp bieden bij het invullen van aanvraagformulieren. Zie ook https://www.downsyndroom.nl/kleinestapjes   

 

– Bij jonge kinderen met Downsyndroom zal de gemeente kijken of er meer zorg nodig is dan bij een kind zonder beperking. Zo niet, dan noemen ze het ‘gebruikelijke zorg’. Als er veel meer tijd en aandacht nodig is dan bij een ander kind, zal je dit aannemelijk moeten maken en bij voorkeur ook laten onderschrijven door onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld een kinderarts. Gemeentes verschillen in de praktijk in hoe zij ‘gebruikelijke zorg’ uitleggen. Hulp bij Early Intervention is overigens geen ‘gebruikelijke zorg’.

– Dubbele kinderbijslag: Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Via het CIZ wordt bepaald of uw kind intensieve zorg nodig heeft. Meer informatie via het SVB:  klik hier

Of je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de wet Wtcg of voor teruggave van belasting op grond van extra zorgkosten hangt af van je persoonlijke situatie. Een goede site om dit na te gaan: www.meerkosten.nl.

 
Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning kunnen soms worden vergoed vanuit de WMO, maar dit zal op de babyleeftijd nog niet spelen.
 
– Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen voor extra kosten, die niet vergoed worden uit andere regelingen, een beroep doen op de bijzondere bijstand. Zie deze site.
 

Reacties plaatsen niet mogelijk