Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Financiële regelingen
Als ouder van een kind met Downsyndroom maak je soms extra kosten voor de verzorging en begeleiding van je kind. In hoeverre kom je in aanmerking voor vergoedingen?
Fysiotherapie en logopedie wordt voor kinderen met Downsyndroom vergoed uit de basisziektekostenverzekering.
– Bij het kiezen van een ziektekostenverzekeraar kun je kijken naar de aanvullende verzekeringen (hoogte van premies en aard van de extra vergoedingen) en wat je daarin aanspreekt. Er zijn, bij ons weten, geen ziektekostenverzekeringen die zeer geschikt of juist zeer ongeschikt zouden zijn voor kinderen met Downsyndroom. De belangrijkste zaken worden vergoed uit de basisverzekering.
Professionele begeleiding bij het werken met een Early Intervention programma wordt vergoed uit de AWBZ. Om een indicatie voor deze zorg aan te vragen kun je terecht bij het CIZ. De MEE in je regio kan hulp bieden bij het invullen van de aanvraagformulieren voor de CIZ-indicatie.
– Voor baby’s met Downsyndroom behoort een AWBZ-indicatie, m.u.v. de begeleiding bij Early Intervention, niet tot de reële mogelijkheden, tenzij er om medische redenen duidelijk veel extra zorg nodig is. Op de site van het CIZ kun je de CIZ-indicatiewijzer downloaden waarin de regels die het CIZ hanteert worden uitgelegd. In de praktijk wordt zorg voor baby’s met Downsyndroom door het CIZ vrijwel altijd gezien als ‘gebruikelijke zorg’ die ouders nu eenmaal aan een kind behoren te geven. Als er veel meer tijd en aandacht nodig is dan bij een ander kind, zul je dit aannemelijk moeten maken en ook laten onderschrijven door onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld een kinderarts.
– Of je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de wet Wtcg of voor teruggave van belasting op grond van extra zorgkosten hangt af van je persoonlijke situatie. Een goede site om dit na te gaan: www.meerkosten.nl.
Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning kunnen soms worden vergoed vanuit de WMO, maar dit zal op de babyleeftijd nog niet spelen.
– Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen voor extra kosten, die niet vergoed worden uit andere regelingen, een beroep doen op de bijzondere bijstand. Zie deze site.
– Er is een site van het ministerie van VWS: hoe werkt de AWBZ-online.
Klik hier om deze te bekijken

Reacties plaatsen niet mogelijk