Peuter

Hier vind je veel informatie over peuters met Downsyndroom. Wil je liever iemand spreken en zo meer informatie op maat krijgen? Dat kan, bel ons op 0522 281337. Daar zijn we voor!


Belangrijk voor deze leeftijd
De SDS beveelt ouders aan om Early Intervention toe te passen bij baby’s en peuters met Downsyndroom. Lees meer >>


Leren lezen om te leren praten
Al vanaf de peuterleeftijd kun je kinderen met Downsyndroom helpen met (beter) leren praten door daarbij lezen te gebruiken.
Begin (als ouders) op jonge leeftijd met het leren lezen van het kind met Downsyndroom via het direct leren herkennen van hele leeswoorden. Kies woorden uit de directe belevingswereld van dit specifieke kind. Gebruik dit leren lezen vanaf het begin voor de ondersteuning van de spraakontwikkeling, voor het leren praten in langere zinnen en voor het beter leren uitspreken van woorden. Ga hier mee door, ook als het kind de letters reeds kent (of zelfs als het enigszins spellend kan lezen). Werk via het leren herkennen van globaalwoorden stap voor stap naar letterkennis, en naar het direct leren herkennen van stukken van woorden. Lees meer>>
 

Gebaren om de spraak te helpen bevorderen
De SDS raadt het gebruik van gebaren om jonge kinderen met Downsyndroom te helpen met leren communiceren sterk aan. Het geeft nog niet pratende kinderen met Downsyndroom de mogelijkheid om zich te uiten. Bovendien blijkt dat met het gebruik van gebaren de kinderen eerder leren praten. Lees meer>>
 

Medische informatie
Je kunt gebruik maken van een Downsyndroomteam/poli. Daar is veel ervaring opgedaan met kinderen met Downsyndroom. Maar, de medische zorg voor je kind met Downsyndroom kan ook door je eigen kinderarts uitgevoerd en gecoördineerd worden. Ter ondersteuning van de kinderarts is er een richtlijn voor multidisciplinaire medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom. Er is ook een duidelijke samenvatting beschikbaar.
 
Lees meer over diverse medische onderwerpen, zoals Downsyndroomteams, groeicurven, hepatitis B-vaccinatie, fysiotherapie, logopedie, mondzorg, enz..

Huisarts
Het is goed om ook met je huisarts afspraken te maken. En vooral ook om je huisarts te informeren over Downsyndroom. Hiervoor hebben we een speciale huisartsenbrochure en een brief die je aan je huisarts kan geven. Klik hier


MEE
Voor vragen over algemene onderwerpen kun je terecht bij MEE. Dit is een landelijke organisatie met kantoren in de regio. Daar werken deskundige mensen die kunnen helpen met meer algemene vragen m.b.t. mensen met een beperking, met name ook vragen over welke zorg er in de regio wordt aangeboden. Bovendien kan de MEE helpen bij aanvragen voor vergoedingen uit bijvoorbeeld de AWBZ.
Zie de website www.mee.nl of het landelijk telefoonnummer 0900-999 88 88
Of kijk in je telefoonboek onder MEE of in de bedrijvengids onder ‘gehandicaptenzorg’ of ‘gehandicapteninformatie’.
 

Kinderdagverblijf / peuterspeelzaal
In de voorschoolse leeftijd is er de keuze tussen ofwel een reguliere crèche of peuterspeelzaal – eventueel met extra ondersteuning erbij, ofwel een kinderdagverblijf voor alleen kinderen met een verstandelijke belemmering. Lees meer>>

Consultatiebureau/ Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Kinderen met Downsyndroom komen bij het consultatiebureau voor hun inentingen. En soms ook voor de reguliere zorg. Niet elk consultatiebureau heeft de juiste kennis over Downsyndroom of gebruikt de juiste groeicurves voor kinderen met Downsyndroom. Het is belangrijk dat ouders het consultatiebureau wijzen op de beschikbare informatie. De informatie uit de brief en brochure is misschien niet allemaal van toepassing op uw eigen kindje, maar door de informatie te verspreiden helpt u ook weer andere gezinnen.

Brief voor Consultatiebureau bij aanbieden brochure
Brief voor Consultatiebureau bij aanbieden brochure » Bericht
brief_aanbieden_brochure_consultatiebureau.pdf
113.5 KiB
1553 Downloads
Details
Brochure consultatiebureau
Brochure consultatiebureau
Brochure_CJG_Early_Intervention_WEB.pdf
946.2 KiB
3111 Downloads
Details

Multiculturele achtergrond
Stichting Downsyndroom krijgt veel signalen dat multiculturele gezinnen met een kind met Downsyndroom nogal eens de weg niet vinden naar de benodigde hulp. Op de DVD ‘Starting Up’ staat een vijftal gezinnen van uiteenlopende culturele achtergronden. Zij laten zien welke ondersteuning er mogelijk is en hoezeer die bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van hun kind. Lees meer>>
 

Zindelijkheid en zindelijkheidstraining
Kinderen met Downsyndroom worden over het algemeen later zindelijk dan andere kinderen. Hoe groter de achterstand in de verstandelijke ontwikkeling, hoe later het kind zindelijk is. Met zindelijkheidstraining kan bij de meeste kinderen met Downsyndroom gestart worden vanaf drie a vier jaar. Het merendeel van de kinderen met Downsyndroom is nog niet volledig zindelijk bij de aanvang van hun schoolloopbaan (4 a 4,5 jaar), vrijwel allen worden dit in de loop van de kleuterjaren. Lees meer>>

 

Omgang met moeilijk gedrag
Alle peuters doorlopen de peuterpuberteit, de fase waarin ze hun eigen willen ontdekt hebben en experimenteren met ‘nee’ en eventueel met driftbuien. Bij kinderen met Downsyndroom zal dit vaak iets later zijn dan bij andere kinderen. Daarnaast kan het doorlopen van die fase veel langer duren. Hoe heftig dit verloopt, verschilt van kind tot kind. Hoewel je wel weet dat deze fase ooit weer voorbij zal gaan, kan het soms toch heel moeilijk zijn om goed om te gaan met allerlei moeilijk gedrag. Bovendien wil je niet dat sommige gedragingen diep inslijten. Lees hier meer over o.a.: de omgang met moeilijk gedrag; impulsief gedrag; weglopen; en het aanleren van taakjes op zo’n manier dat je kind gaat meewerken.

 

Eetproblemen
Volgens Joan Medlen, een Amerikaanse diëtist die onderzoek heeft gedaan naar voeding bij kinderen met Downsyndroom, benoemen veel ouders van peuters en kleuters met Downsyndroom de kieskeurigheid met eten van hun kind als een flink probleem. Toch heeft dit probleem volgens Medlen zelden te maken met niet willen eten, maar met de hele eetsituatie. Lees meer>>
 

Financiële regelingen
Als ouder van een kind met Downsyndroom maak je soms extra kosten voor de verzorging en begeleiding van je kind. In hoeverre kom je in aanmerking voor vergoedingen? Lees meer>> 

Informatie voor gemeenten
Soms is het handig als u de gemeente wat meer informatie kunt geven over Downsyndroom. Daarvoor is een brochure beschikbaar. U kunt de brochure zelf printen en geven, of u belt/mail de SDS dan sturen wij u een gedrukt exemplaar toe.
Brochure voor gemeenten
492.8 KiB
3345 Downloads
Details

Informatie voor professionals:

Reacties plaatsen niet mogelijk