Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Financiële regelingen
Als ouder van een kind met Downsyndroom maak je soms extra kosten voor de verzorging en begeleiding van je kind. In hoeverre kom je in aanmerking voor vergoedingen?
Fysiotherapie en logopedie wordt voor kinderen met Downsyndroom vergoed uit de basisziektekostenverzekering.
– Bij het kiezen van een ziektekostenverzekeraar kun je kijken naar de aanvullende verzekeringen (hoogte van premies en aard van de extra vergoedingen) en wat je daarin aanspreekt. Er zijn, bij ons weten, geen ziektekostenverzekeringen die zeer geschikt of juist zeer ongeschikt zouden zijn voor kinderen met Downsyndroom. De belangrijkste zaken worden vergoed uit de basisverzekering.
Professionele begeleiding bij het werken met een Early Intervention programma wordt vergoed uit de Jeugdwet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Om een indicatie voor deze zorg aan te vragen kun je terecht bij uw eigen gemeente. De MEE in je regio kan hulp bieden indien u het juiste loket in uw gemeente niet kan vinden.
– Voor peuters met Downsyndroom is het, m.u.v. de begeleiding bij Early Intervention, meestal niet eenvoudig om een indicatie in kader van de wet langdurige zorg te verkrijgen, tenzij er om medische redenen duidelijk veel extra zorg nodig is. Ook hiervoor moet u bij de gemeente zijn. In het “keukentafelgesprek”kunt u duidelijk maken welke zorg en ondersteuning u voor uw kind nodig heeft. In de praktijk wordt zorg voor peuters met Downsyndroom vaak gezien als ‘gebruikelijke zorg’ die ouders nu eenmaal aan een kind behoren te geven. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat ouders 1 uur per dag bovengebruikelijke zorg ook zelf moeten opbrengen. Als er veel meer tijd en aandacht nodig is dan bij een ander kind, zul je dit aannemelijk moeten maken en ook laten onderschrijven door onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld een kinderarts. U kunt ook zelf nagaan of u gebruik kan maken van de wet Langdurige zorg via deze link naar het CIZ.
– Vanaf drie jaar bestaat er de mogelijkheid meer kinderbijslag te krijgen voor kinderen met een verstandelijke beperking, voor meer informatie klik hier.

Luiervergoeding wordt bij nog niet-zindelijke kinderen tussen de 3 en 5 jaar alleen toegekend door ziektekostenverzekeraars als er sprake is van “blijvende incontinentie door chronische ziekte of handicap” (‘niet-fysiologische vorm van incontinentie’). Vanaf 3 jaar kun je proberen luiervergoeding aan te vragen met een brief erbij van de huisarts/kinderarts dat er als gevolg van Downsyndroom sprake is van een niet-fysiologische vorm van incontinentie en dat het kind hooguit pas op zeer lange termijn zindelijk zal worden. Zo’n aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een medisch adviseur van de verzekeraar. Zie hier voor de regelgeving.

– Of je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de wet Wlz of voor teruggave van belasting op grond van extra zorgkosten hangt af van je persoonlijke situatie. Een goede site om dit na te gaan: www.meerkosten.nl.
Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning kunnen soms worden vergoed vanuit de WMO, maar dit zal op de peuterleeftijd meestal nog niet spelen.
– Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen voor extra kosten, die niet vergoed worden uit andere regelingen, een beroep doen op de bijzondere bijstand. Zie deze site.
– Er is een site van het ministerie van VWS: hoe werkt de AWBZ-online.
Klik hier om deze te bekijken

Reacties plaatsen niet mogelijk