Almere
Poli voor kinderen met Downsyndroom Almere
Contactpersoon:
Mirjam van der Bos, poliassistente de kinderkliniek. Zij verwijst afhankelijk van de vraag door naar betreffende hulpverlener.
Bezoekadres:
hospitaalweg1 , 1315 RA ALmere
Postadres:
telefoonnummer :
 036 – 76 300 30
website :
http://www.dekinderkliniek.nl
e-mail adres:
mvdbos@dekinderkliniek.nl
spreekuur:
vrijdag ochtend. 10 keer per jaar
voor wie:
kinderen 0 tot 18 jaar EN 18 jaar en ouder
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
0
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
1
0
fysiotherapeut
1
0
ergotherapeut
1
0
kno-arts
1
0
oogarts/ optometrist
1
0
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
1
0
contact ouder
1
0
MEE
1
0
tandarts
1
0
orthopeed
1
0
podoloog
0
1
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
1
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
1
0
anders, namelijk
psycholoog, revalidatie arts
uroloog dermatoloog internist
Overige gegevens:
Zien alle deskundigen het kind?
nee, dit gebeurt op maat, kind komt alleen bij deskundige die kind nodig heeft
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
dit gebeurt nooit
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja

 

Reacties plaatsen niet mogelijk