Amersfoort
Samenwerkingsverband Downsyndroom Regio Eemland
 
Contactpersoon:
Paul Hogeman, kinderarts Meander medisch centrum, Sandra Hertog consulent MEE en ander leden samenwerkingsverband
Bezoekadres:
Meander medisch centrum Amersfoort, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort en MEE, Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort.
Postadres:
PHG Hogeman Meander medisch centrum Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort
telefoonnummer :
033-8505050 (Meander) en 033-4606500 (MEE)
website :
e-mail adres:
p.hogeman@meandermc.nl en shertog@mee-utrecht.nl
spreekuur:
in onze regio werken wij anders, afspraken kunnen gemaakt worden bij de kinderartsen van Meander medisch centrum; samenwerkingsverband werkt meer aansturend naar alle betrokken disciplines
voor wie:
0 t/m 18 jaar
werkwijze:
hoofdbehandelaar ziet kind, indien nodig worden andere afspraken gemaakt op andere dagen
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
1
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
1
1
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
1
1
fysiotherapeut
1
1
ergotherapeut
0
1
kno-arts
0
1
oogarts/ optometrist
0
1
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
0
1
contact ouder
1
1
MEE
1
1
tandarts
0
1
orthopeed
0
1
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
1
0

 

Zien alle deskundigen het kind?
zie boven, er zijn reguliere verwijspatronen naar eerdergenoemde overige specialisten c.q. zorgverleners
de coördinatie van zorg
kinderarts case-manager voor medisch traject en verwijzingen; kinderfysiotherapeut, logopedist en MEE zijn ook belangrijke disiciplines in de coordinatie en continuering van zorg.
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
kinderartsen sturen regulier verslaglegging naar huisarts en andere betrokken zorgverleners, desgewenst ook naar ouders.
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
zo nodig
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
Opmerkingen
Onderdeel van dit samenwerkingsverband is juist ook de kinderfysiotherepaut en logopedist van de 1e lijn.
Ons samenwerkingsverband is geen downteam. De leden van het samenwerkingsverband hebben tot doel om de zorg voor kinderen met downsyndroom uptodate te houden met terugkoppeling naar behandelende collegae van elke discipline (medisch en paramedisch) en ouders.

Reacties plaatsen niet mogelijk