Amsterdam
Down poli VU medisch centrum
Contactpersoon:
Dr CJM Broers/ Dr RN van der Plas of secretaresse polikliniek:  I Franken-Boot
Bezoekadres:
De Boelelaan 1117, 1e verdieping receptie L
Postadres:
De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam
telefoonnummer :
020 4441130
website :
Van vumc
e-mail adres:
polikindergeneeskunde@vumc.nl
spreekuur:
Elke vrijdag
voor wie:
Alle kinderen tot 18 jaar met Downsyndroom
werkwijze:
Poliklinische zorg met samenwerking met multidisciplinair team
 
Deskundigen in het Downteam
 
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
1
(kinder) cardioloog
1
0
logopedist
0
1
fysiotherapeut
1
1
ergotherapeut
0
0
kno-arts
0
1
oogarts/ optometrist
0
1
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
0
1
contact ouder
0
0
MEE
0
1
tandarts
0
0
orthopeed
0
1
podoloog
0
1
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
1
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
 
 
 

Patiënten kunnen vaak gekoppelde afspraken krijgen met oogarts, kcardioloog, kchirug
en KNO arts. 2-3/jaar is er een carrousel waarbij kinderen langs meerdere specialisten gaan.
Verslagen worden gekoppeld. MDO op indicatie

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog,
kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog,
kinder MDL arts, kinderchirurg allen in VUmc aanwezig en op indicatie betrokken bij de zorg .
Op dit moment ook samen met knefroloog wetenschappelijk onderzoek

 

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind?
Ja, indicatie wordt samen met ouders gesteld
de coördinatie van zorg
Kinderarts
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
Kinderarts maakt na elk consult verslag van alle
betrokken specialisten
de verslagen worden opgestuurd
Naar huisarts/ GGD overige verwijzer
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
Er is een gedeeld elektronisch dossier hierdoor
betrokkenen goed op de hoogte. MDO op indicatie
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
Er worden zn folders aan ouders mee gegeven
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
De fysiotherapeut heeft contact met 1e lijns collega’s
De huisarts is per brief op de hoogte na elk consult
Ook de GGD en jeugd arts wordt op de hoogte gehouden 
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
Ja , na elk consult een brief. AVG arts wordt betrokken
als kinderen ouders dan 16 jaar zijn.
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja
 

Reacties plaatsen niet mogelijk