Arnhem
Down poli: Rijnstate te Arnhem

 

Contactpersoon: E.A.W. de Boode
Bezoekadres: Wagnerlaan 55
Postadres: Postbus 9555, 6800 TA Arnhem
telefoonnummer : 088-0057782
website : Rijnstate.nl
e-mail adres: downspreekuur@rijnstate.nl
spreekuur: Eens per maand
voor wie: 0-18 jaar
werkwijze: caroussel

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts x
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG) x
(kinder) cardioloog x
logopedist x
fysiotherapeut x
ergotherapeut x
kno-arts x
oogarts/ optometrist x
pedagoog x
audiologisch centrum x
contact ouder x
MEE x
tandarts x
orthopeed x
podoloog x
gynaecoloog x
oncoloog x
orthodontist x
diëtist/ voedingsdeskundige x
anders, namelijk

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Kinderarts, met vaste spreekuurassistente voor Down
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja
de verslagen worden opgestuurd ja
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk