Bergen op Zoom

Bravis Ziekehuis

Contactpersoon:
professionals en ouders van kinderen met het Downsyndroom
Bezoekadres:
Afdeling Revalidatie, Boerhaaveplein1, 4624 VT Bergen op Zoom
Postadres:
telefoonnummer :
088-7067310
website :
www.bravisziekenhuis.nl
e-mail adres:
downteam@bravis.nl
spreekuur:
een keer paar maand op woensdag ochtend
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
0
(kinder) cardioloog
0
0
logopedist
1
0
fysiotherapeut
1
0
ergotherapeut
1
0
kno-arts
1
0
oogarts/ optometrist
1
0
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
0
0
contact ouder
0
0
MEE
0
0
tandarts
0
0
orthopeed
0
0
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
0
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
0
anders, namelijk
maatschappelijk werk, revalidatiearts
Opmerking: naar aanleiding van het gegeven advies kan contact opgenomen worden met benodigde professionals
 Overige gegevens:
Zien alle deskundigen het kind?
ja, dat is standaard
de coördinatie van zorg
ouders moeten altijd zelf met ons contact opnemen
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
die indruk is er zeker

Reacties plaatsen niet mogelijk