Boxtel 18+
Downpoli 18+, Boxtel
Contactpersoon:
Peter Vos
Bezoekadres:
Liduinahof 35 Boxtel
Postadres:
telefoonnummer :
073-5536876
website :
e-mail adres:
p.vos@jbz.nl
spreekuur:
Om de week Woensdagochtend (2012 oneven weken)
voor wie:
18 jaar en ouder
werkwijze:
hoofdbehandelaar ziet kind, indien nodig worden andere afspraken gemaakt op andere dagen
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
0
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
1
0
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
1
1
fysiotherapeut
0
1
ergotherapeut
0
1
kno-arts
0
1
oogarts/ optometrist
0
1
pedagoog
1
1
audiologisch centrum
1
1
contact ouder
0
0
MEE
0
0
tandarts
0
0
orthopeed
0
0
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
1
1
anders, namelijk
AVG bepaalt io of andere disciplines worden betrokken
 Overige gegevens:
Zien alle deskundigen de cliënt?
nee, dit gebeurt op maat, cliënt komt alleen bij deskundige die kind nodig heeft
de coördinatie van zorg
Ouders/ verzorgers  moeten altijd zelf met ons contact opnemen
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
in principe verslag van AVG; als carrousel is ingezet (Gedragskundige, logo, audiologie en diëtist) dan gezamenlijk verslag
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie cq. woonsituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en cliënten graag bij het Downteam komen?
Zeer zeker.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk