Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Den Bosch
Down Team JBZ
Contactpersoon:
Secretariaat
Bezoekadres:
Henri Dunantstraat 1, 5223GZ ‘s-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 90153, 5200ME ‘s-Hertogenbosch
telefoonnummer :
073-5532304
website :
e-mail adres:
spreekuur:
Meestal op woensdagochtend.
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
1
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
1
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
1
1
fysiotherapeut
1
1
ergotherapeut
0
1
kno-arts
1
1
oogarts/ optometrist
1
1
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
0
0
contact ouder
1
1
MEE
0
1
tandarts
0
0
orthopeed
0
1
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
1
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
kinderrevalidatiearts
maatschappelijk werker
  Overige gegevens:
Zien alle deskundigen het kind?
kinderarts, kinderrevalidatiearts, logopedist, fysiotherapeut zien kind standaard; KNO-arts, oogarts/optometrist op maat
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
Ja, over het algemeen zijn ouders en kinderen tevreden, vooral nu we allemaal in hetzelfde mooie nieuwe ziekenhuis zitten.

Reacties plaatsen niet mogelijk