Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Den Haag
Down Team Den Haag en omstreken
Contactpersoon:
Secretariaat- C.A.M. Molenaar
Bezoekadres:
Juliana Kinderziekenhuis, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag
Postadres:
Postbus 40551, 2504 LN Den Haag
telefoonnummer :
070- 2107371
website :
http://ouders.julianakinderziekenhuis.nl/a-tm-z/specialismen/downsyndroomteam.aspx
e-mail adres:
c.molenaar@hagaziekenhuis.nl
spreekuur:
1 x per maand op donderdagochtend, 8.30 uur – 12.15 uur.
voor wie:
kinderen van 8 maanden – 7 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt, eenmaal per jaar,  tijdens de
ochtend door meerdere deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam

 

Standaard aanwezig
 mogelijk
Kinderarts
2
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
1
logopedist
1
fysiotherapeut
1
ergotherapeut
1
kno-arts
1
oogarts/ optometrist
 1
pedagoog
 1
akoepedist 1
contact ouder
1
MEE
1
tandarts
 1
orthopeed
 1
podoloog
gynaecoloog
 1
plastisch chirurg  1
uroloog  1
diëtist/ voedingsdeskundige
1
anders, namelijk
kinderrevalidatiearts

 

 Overige gegevens:
de coördinatie van zorg
de secretaresse coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind schriftelijk uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ouders ontvangen op huisadres één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken na het bezoek op de polikliniek
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja, d.m.v. een gezamenlijk overleg
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ouders en kinderen voelen zich zeer welkom en professioneel geholpen in het moderne Juliana Kinderziekenhuis

Reacties plaatsen niet mogelijk