Den Haag
Down Team Den Haag en omstreken
Contactpersoon:
Secretariaat Poliklinieken Juliana Kinderziekenhuis (JKZ)
Bezoekadres:
Els Borst-Eilersplein, 2545 AA Den Haag
Postadres:
HagaZiekenhuis
Locatie Juliana Kinderziekenhuis
T.a.v. Downsyndroomteam
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
telefoonnummer:
070-2107215
Algemeen tel.nr. HagaZiekenhuis /JKZ: 070-210 0000
website :
Website 
  en folder
spreekuur:
Gemiddeld 1 keer per maand, altijd op de donderdag van 8.30-12.30 uur
voor wie:
Voor Downkinderen vanaf de leeftijd 8-12 maanden tot 6 jaar.
werkwijze:
Ouder(s) worden telefonisch benaderd en bevestigen telefonisch de te maken afspraak, waarna zij het uitnodigingspakket thuis zullen ontvangen.
 
Deskundigen in het Downteam

 

 
Standaard aanwezig
 mogelijk
Kinderarts
2  
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
   
(kinder) cardioloog
  1
logopedist
1  
fysiotherapeut
1  
ergotherapeut
2  
kno-arts
1  
oogarts/ optometrist
   1
pedagoog
   
Akoepedist 1  
contact ouder
1  
Middin
1  
tandarts
   
orthopeed
   
podoloog
   
gynaecoloog
   
plastisch chirurg    
uroloog    
diëtist/ voedingsdeskundige
   
anders, namelijk
kinderrevalidatiearts
 

 

 Overige gegevens:
Zien alle deskundigen het kind? De kinderen worden altijd gezien door de kinderarts. Wat betreft de overige deskundigen kan het per keer verschillen door welke overige deskundigen zij gezien worden, afhankelijk van plaatsing in het spreekuurschema (eventueel bespreekbaar).
de coördinatie van zorg
In principe wordt het kind éénmaal per jaar door het Downteam uitgenodigd. De Downpoli is een carrouselpoli.
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja
de verslagen worden opgestuurd
Binnen 4 weken na de Downpoli.
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
Ja. Direct aansluitend na de Downpoli is er een multidisciplinair overleg met alle behandelaars.
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
De ouders en kinderen voelen zich zeer welkom en professioneel geholpen in het Juliana Kinderziekenhuis.
 
 

Reacties plaatsen niet mogelijk