Deurne 18+
Down poli 18+ Deurne
Contactpersoon:
coordinator van het team dan wel medisch secretaresse
Bezoekadres:
Down poli 18+ p/a Elkerliek ziekenhuis Dunantweg 16, 5751 CB Deurne
Postadres:
 
telefoonnummer :
Ineke Santegoeds tel: 0493-595956 (poli KNO)
website :
 
e-mail adres:
spreekuur:
vrijdag morgen, ongeveer 15 keer per jaar
voor wie:
18 jaar en ouder
werkwijze:
carouselmodel: De persoon met DS wordt tijdens
1 dagdeel door alle deskundigen gezien
 
Deskundigen in het Downteam
 
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
0
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
1
0
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
0
0
fysiotherapeut
0
0
ergotherapeut
0
0
kno-arts
1
0
oogarts/ optometrist
1
0
pedagoog
1
0
audiologisch centrum
1
0
contact ouder
0
0
MEE
0
0
tandarts
0
1
orthopeed
0
1
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
0
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
1
0
anders, namelijk
 
op verwijzing indien nodig
 
 
Zien alle deskundigen de persoon met DS?
ja, dat is standaard
 
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
 
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
wisselt per arts
Heeft u de indruk dat mensen graag bij het Downteam komen?
ja!
 

Reacties plaatsen niet mogelijk