Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Deurne 18+
Down poli 18+ Deurne
Contactpersoon:
coordinator van het team dan wel medisch secretaresse
Bezoekadres:
Down poli 18+ p/a Elkerliek ziekenhuis Dunantweg 16, 5751 CB Deurne
Postadres:
telefoonnummer :
ziekenhuis dan wel medische dienst: 0493-329300
website :
e-mail adres:
spreekuur:
vrijdag morgen, ongeveer 15 keer per jaar
voor wie:
18 jaar en ouder
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
0
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
1
0
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
0
0
fysiotherapeut
0
0
ergotherapeut
0
0
kno-arts
1
0
oogarts/ optometrist
1
0
pedagoog
1
0
audiologisch centrum
1
0
contact ouder
0
0
MEE
0
0
tandarts
0
1
orthopeed
0
1
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
0
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
1
0
anders, namelijk
op verwijzing indien nodig
Zien alle deskundigen het kind?
ja, dat is standaard
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
wisselt per arts
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja!

Reacties plaatsen niet mogelijk