Gouda
Down poli: Midden Holland

 

Contactpersoon: Carola Littel
Bezoekadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda
Postadres:  
telefoonnummer : 0182 520333
website : https://www.meeplus.nl/diensten
e-mail adres: downteam@meeplus.nl
spreekuur: Wisselend.
voor wie: Kinderen met het syndroom van Down van 0-18 jaar
werkwijze: We werken met een Downteam + een Downpoli.

 

Deskundigen in het Downteam

  Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts   X  
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)   X
(kinder) cardioloog   X
logopedist X  
fysiotherapeut X  
ergotherapeut    
kno-arts   X
oogarts/ optometrist   X
pedagoog X  
audiologisch centrum    
contact ouder   X
MEE X  
tandarts   X
orthopeed   X
podoloog   X
gynaecoloog   X
oncoloog   X
orthodontist    
diëtist/ voedingsdeskundige    
anders, namelijk revalidatiearts X  

 

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind?  Ja
de coördinatie van zorg  Gebeurt door  coördinator vanuit MEE.
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd Ja.
de verslagen worden opgestuurd Ja.
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? Ja.
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? Ja.
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? Ja.
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? Ja.
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? Ja, we worden beoordeeld met een 7.8.

Reacties plaatsen niet mogelijk