Helmond
Downsyndroom team kinderen Elkerliek Ziekenhuis
Contactpersoon:
Ineke Santegoeds 0492-595956 (Poli KNO)
Bezoekadres:
Wesselmanlaan 25 5700 AB Helmond
Postadres:
 
telefoonnummer :
0492-595956
website :
e-mail adres:
isantegoeds@elkerliek.nl
spreekuur:
donderdag middag 1 x per maand
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
 
Deskundigen in het Downteam
 
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
1
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
1
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
1
1
fysiotherapeut
1
1
ergotherapeut
1
1
kno-arts
1
1
oogarts/ optometrist
1
1
pedagoog
0
1
audiologisch centrum
1
1
contact ouder
1
1
MEE
1
1
tandarts
0
0
orthopeed
0
0
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
 
 
 

 

Zien alle deskundigen het kind?
ja, dat is standaard
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja, regelmatige enquêtes bevestigen dit.
 

Reacties plaatsen niet mogelijk