Leiderdorp
Down poli: Alrijne ziekenhuis, (DCN,Down Centrum Nederland) Leiderdorp

 

Contactpersoon: Dr. M.E.Weijerman, Dr E.A.Schel, kinderartsen
Bezoekadres: Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp
Postadres: Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp
telefoonnummer : 071-5828052
website : www.alrijne.nl
e-mail adres: meweijerman@alrijne.nl
spreekuur: 1e , 2de + 3e dinsdag 12.00-17.00 u

4e Dinsdag 13.30-17.00 u 18 + poli met AVG

voor wie: Kinderen van 0- 18 jr, en apart 18+ poli met AVG
werkwijze: Carrousel model: het kind
wordt tijdens 1 dagdeel
door alle deskundigen gezien

 

Deskundigen in het Downteam

  Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts ja  
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG) ja ja
(kinder) cardioloog nee ja
logopedist ja  
fysiotherapeut ja  
ergotherapeut nee  
kno-arts ja  
oogarts/ optometrist ja  
ortho pedagoog ja  
audiologisch centrum ja  
contact ouder ja  
MEE nee  
tandarts ja  
orthopeed nee ja
podoloog nee nee
gynaecoloog nee ja
oncoloog nee ja
orthodontist nee ja
diëtist/ voedingsdeskundige nee ja
anders, namelijk visio en cliniclowns  

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog,
kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

 

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Ja Dr. M.E.Weijerman
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja
de verslagen worden opgestuurd ja
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? Worden proactief tevoren opgevraagd
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja 

Reacties plaatsen niet mogelijk