Tilburg-Tweesteden Ziekenhuis
Down Poli Elisabeth-TweeStedenziekenhuis
Contactpersoon:
Mw. J. Bisschops, secretariaat kindergeneeskunde
Bezoekadres:
Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg.
Postadres:
telefoonnummer :
013-5393786 of 013-4655575
website :
e-mail adres:
seckind@etz.nl of secrkind@etz.nl
spreekuur:
woensdagochtend en vrijdagmiddag 1x per 5-8 weken.
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
0
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
1
0
fysiotherapeut
1
0
ergotherapeut
0
0
kno-arts
0
1
oogarts/ optometrist
0
1
pedagoog
0
1
audiologisch centrum
0
1
contact ouder
0
1
MEE
1
1
tandarts
0
0
orthopeed
0
1
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
0
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
 Overige gegevens:
Zien alle deskundigen het kind?
ja, dat is standaard
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
huisarts krijgt 1 verslag van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
Ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
Ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
Ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
 ja

Reacties plaatsen niet mogelijk