Tilburg
Down poli: Tilburg

 

Contactpersoon: Dr. J.E.H. Bunt, kinderarts
Bezoekadres: ETZ, locatie TweeSteden ziekenhuis
Postadres: Postbus 90151, 5000 LC  Tilburg
telefoonnummer : 013-2210800
website : www.etz.nl
e-mail adres: j.knubben@etz.nl
spreekuur: Op maandagmiddag en woensdagochtend,

gemiddeld 1x per 2 maanden.

voor wie: Patiënten met Trisomie 21 in de

leeftijd van 0 – 18 jaar

werkwijze: Multidisciplinair volgens landelijke

richtlijn binnen het expertisenetwerk

Down Syndroom

Deskundigen in het Downteam

  Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts ja  
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)   ja
(kinder) cardioloog   ja
logopedist ja  
fysiotherapeut ja  
ergotherapeut    
kno-arts   ja
oogarts/ optometrist ja  
pedagoog    
audiologisch centrum ja  
contact ouder    
MEE ja  
tandarts   ja
orthopeed   ja
podoloog    
gynaecoloog    
oncoloog    
orthodontist    
diëtist/ voedingsdeskundige   ja
anders, namelijk    

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog,

kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog,

kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Kinderarts en secretariaat kindergeneeskunde
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja
de verslagen worden opgestuurd Ja, naar huisarts en ouders/verzorgers patiënt
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?  
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?  
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja

Reacties plaatsen niet mogelijk