Veldhoven
Downteam MMC Veldhoven
Contactpersoon:
secretaresse, Mw Francien van de Kerkhof
Bezoekadres:
De Run 4600, 5504DB Veldhoven
Postadres:
Postbus 7777, 5500MB Veldhoven
telefoonnummer :
040-8888270
website :
e-mail adres:
spreekuur:
vrijdag ochtend , eens in de maand
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
1
(kinder) cardioloog
1
0
logopedist
1
0
fysiotherapeut
1
0
ergotherapeut
0
1
kno-arts
1
0
oogarts/ optometrist
1
0
pedagoog
0
1
audiologisch centrum
1
0
contact ouder
1
0
MEE
1
0
tandarts
0
1
orthopeed
1
1
podoloog
0
1
gynaecoloog
1
1
oncoloog
0
0
orthodontist
0
1
diëtist/ voedingsdeskundige
1
0
anders, namelijk
Opmerking: cardioloog parallel, orthopeed en gynaecoloog op indicatie
Overige gegevens:
Zien alle deskundigen het kind?
Ja, alleen orthopeed en gynaecoloog op indicatie
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja

 

Reacties plaatsen niet mogelijk