Zuid Limburg 18+
polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom
Contactpersoon:
Mw. Sera Langenveld, coördinator
Bezoekadres:
MUMC+, Prof. Debeyelaan 25, Maastricht
Postadres:
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht
telefoonnummer :
043-3875855
website :
Voor patiënten: http://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/klinische-genetica/over-klinische-genetica

Voor verwijzers: www.genetica.mumc.nl

e-mail adres:
spreekuur:
iedere 1e woensdag van de maand m.u.v. augustus
voor wie:
18 jaar en ouder
werkwijze:
carouselmodel
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
0
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
1
0
(kinder) cardioloog
1
0
logopedist
0
0
fysiotherapeut
0
0
ergotherapeut
0
0
kno-arts
1
0
oogarts/ optometrist
1
0
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
1
0
contact ouder
0
0
MEE
0
0
tandarts
0
1
orthopeed
0
0
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
0
orthodontist
0
0
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
1
1
gedragsdeskundige Radar
internist

 

Zien alle deskundigen de cliënt?
ja, dat is standaard
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de woon/thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders/verzorgers en cliënten graag bij het Downteam komen?
ja, positieve reacties

Reacties plaatsen niet mogelijk