Zutphen
Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen
Contactpersoon:Assistente polikliniek kindergeneeskunde; Monique Jansen
Bezoekadres:Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen
Postadres:Postbus 9020
7200 GZ Zutphen
telefoonnummer:0575-592 824
website :www.gelreziekenhuizen.nl/patient/afdelingen/down-poli/
e-mail adres:downpolikliniek@gelre.nl
spreekuur:Maandagmiddag van 13 tot 16.30 uur ( 1 à 2 keer per maand)
voor wie:Kinderen van 0 -18 jaar
werkwijze:Carrousel model: het kind wordt tijdens deze middag door alle deskundigen gezien

  Deskundigen in het Downteam

 Standaard aanwezigMogelijk te consulteren
Kinderartsx
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)x
(kinder) cardioloogx
logopedistx
fysiotherapeutx
ergotherapeut
kno-artsx
oogarts/ optometristx
pedagoog
audiologisch centrumx
contact ouderx
MEE
tandarts
orthopeedx
podoloog
gynaecoloogx
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundigex
anders, namelijk

    Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind?ja
de coördinatie van zorgDownteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegdja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurdbinnen 6 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?ja

Reacties plaatsen niet mogelijk