Downteam

Een goede lichamelijke conditie schept de beste voorwaarden voor een voorspoedige ontwikkeling, ook van kinderen met Downsyndroom. De Downsyndroom Teams/Poli’s zijn teams van artsen en therapeuten die bij kinderen met Downsyndroom regelmatig specifiek op het syndroom gerichte gezondheidscontroles uitvoeren. Ze zijn samengesteld uit onder andere een kinderarts, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut(e), logopedist(e) en andere specialisten en deskundigen. Er zijn teams die alleen de ‘eigen’ kinderen behandelen, maar bij een aantal kan iedereen terecht voor advies of een second opinion en die geven zo nodig aanbevelingen aan ouders en behandelend artsen.

Voor mensen met Downsyndroom vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn er inmiddels ook enkele Downsyndroom Teams/Poli’s voor volwassenen. Deze bestaan o.a. uit een AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten), KNO-arts, oogarts, dieëtist en gedragsdeskundige. Deze multidisciplinaire teams evalueren regelmatig de gezondheidssituatie van de volwassene en geven advies over de eventuele benodigde behandelingen. 
Voor verdere gegevens zie Downsyndroom Teams.

Reacties plaatsen niet mogelijk