Het ontstaan van Downteams

De SDS heeft zich ingespannen om de eerste Downteams van de grond te krijgen. Door inspanningen van de toenmalige ouders van kern Haaglanden is het eerste Downteam in Voorburg gestart in 1991. De SDS vindt de Downteams erg belangrijk.  Een belangrijk kenmerk van een Downteam is dat het kind door verschillende deskundigen bekeken wordt. Deze multidisciplinaire aanpak levert een betere signalering op en een behandeling die is afgestemd op de behoefte van het kind. 
Gelukkig zijn er na Voorburg nog vele Downteams gestart. Nu kunnen veel ouders in Nederland gebruik maken van deze teams. 
Sinds enkele jaren zijn er ook Downteams voor volwassenen. Deze ontwikkeling juist de SDS zeer toe. Ook hier geldt, door afstemming van zorg is er veel winst te behalen ten aanzien van de gezondheid en kwaliteit van leven.
 
U kunt hier meer lezen over:
wat weten we van de kwaliteit van de Downteams?
informatie voor ouders om een goede keus te maken voor een Downteam
ouders informeren elkaar
overzicht van alle Downteams

Reacties plaatsen niet mogelijk