Hulpverleners

Bent u een hulpverlener voor een jongere of volwassene met Downsyndroom en wilt u handreikingen voor het omgaan met een deze persoon lees dan hier verder. De SDS heeft 10 handvatten voor u op papier gezet.

Heeft u nog vragen mail met ons.

Reacties plaatsen niet mogelijk