Informatie voor ouders om een goede keus te maken voor een Downteam

De SDS heeft veel aandacht gegeven aan de toepasbaarheid van de criteria en het inzicht qua meerwaarde hiervan voor ouders met een kind van het syndroom van Down. De opgestelde kwaliteitscriteria zijn ontleend aan:

 • de eigen criteria van de diverse Nederlandse expertisecentra, verder te noemen Downteams
 • de visie en missie van de Stichting Downsyndroom
 • de criteria van ouders van een kind met het syndroom van Down opgesteld naar aanleiding van de resultaten van een digitale achterbanraadpleging, focusgroepen en artikelen over dit onderwerp opgenomen in het magazine Down + Up, jaargangen 1989 – 2011
 • de literatuur en overige publieke informatiebronnen.

De SDS vindt het belangrijk dat ouders van een kind met het Downsyndroom aan de hand van criteria zelf kunnen bepalen wat zij goede zorg voor hun kind vinden en welk centrum het best bij hun eisen en wensen past. Daarom hebben we aan alle Downteams/poli’s gevraagd om zicht te geven in de criteria die ouders helpen deze keus te maken. Daarnaast hebben vragen we aan ouders om een vragenlijst in te vullen nadat ze bij een Downteam geweest zijn. De informatie van de Downteam’s en van de ouders kunnen andere ouders helpen hun keuze voor een Downteam te bepalen.

De SDS benadrukt dat er enkele criteria zijn die wetenschappelijk aangetoond zeer belangrijk zijn voor de kwaliteit van een Downteam/poli. Eerst benoemen we deze criteria. Daarna volgen de criteria aan de hand waarvan ouders nog meer een keus kunnen maken.

Criteria die bewezen effectief zijn:

 1. Multidisciplinaire samenstelling van het team ( minimaal kinderarts, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut, logopedist)
 2. Ouders (en behandelaars) krijgen een schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten samengevoegd zijn
 3. Deze bevindingen zijn op elkaar afgestemd.
 4. Het Downteam/poli volgt de Medische richtlijn.

Criteria die daarnaast belangrijk zijn om een keus te maken:

 1. Wie doet de coördinatie van zorg?
 2. Is de frequentie hoog genoeg?
 3. Is het Downteam/poli goed te bereiken bij vragen?
 4. Kunnen er extra deskundigen worden geraadpleegd indien nodig?
 5. Zijn de deskundigen invoelend, empatisch?
 6. Kunnen ouders al hun zorgen en twijfels bespreken?
 7. Worden ouders als volwaardig gesprekspartner en deskundig betreffende hun kind gezien?
 8. Hebben de deskundigen voldoende tijd?
 9. Komen de deskundigen ook deskundig over als het om Downsyndroom gaat?
 10. Hebben de deskundigen ook kennis van problemen die met Downsyndroom kunnen samenhangen?
 11. Kunnen de deskundigen duidelijk uitleggen wat hun kind heeft/ nodig heeft?
 12. Zijn de adviezen bruikbaar in de thuissituatie?
 13. Zijn de adviezen bruikbaar voor de behandelaars (fysiotherapeut/logopedist) die het hele jaar met het kind werken?
 14. Komen de kinderen graag naar het Downteam?
 15. Bij volwassenen met Downsyndroom: is de bejegening goed, helder en duidelijk en niet kinderachtig?

Klik hier voor een overzicht van de Downteams

U kunt hier meer lezen over:
het ontstaan van de Downteams
wat weten we van de kwaliteit van de Downteams?
ouders informeren elkaar
overzicht van alle Downteams

Reacties plaatsen niet mogelijk