Literatuur en links

Borstlap, R. (2008), “Het Downsyndroom”. Patient Care, nr 9, vol 35, pag. 23-28.
Borstlap, R. (2009), “Downsyndroom mag er zijn”. Medisch Contact, jrg 64, nr 29-30, pag. 1298-1301.

Borstlap, R., Th. Nijenhuis, E.J. Siderius, en J.P.van Wouwe, namens de werkgroep Down Syndroom van de Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (2000), “Optimale medische begeleiding van kinderen met het Syndroom van Down”. Tijdschr. Kindergeneeskd 2000; 68: nr 5.

Cohen, W I. (ed.) (2002), “Down Syndrome. Visions for the 21st century”. ISBN: 0-471-41815-3.

Cunningham, C. (2003), “Down Syndrome. An introduction to parents and carers”. (Third ed. Revised and expanded).  ISBN: 9780285636972.
Esbensen, A.J. (2010), “Health conditions associated with aging and end of life of adults”. International Review of Mental Retardation, 39(C), pag 107-126.

de Graaf, G.W. (2010), “Gewoon of Speciaal. Effecten van en voorwaarden voor inclusief onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom.” Meppel: Stichting Downsyndroom. ISBN978 90 81612715. Zie hier.

de Graaf G. W., van Hove G. & Haveman M. (2012), Effects of regular versus special school placement on students with Down syndrome: a systematic review of studies. In: New Developments in Down Syndrome Research (eds A. van den Bosch & E. Dubois), pp. 45–86. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY. Downloadable version

McGuire, D., en B. Chicoine (2006), “Mental Wellness in Adults with Down Syndrome”. ISBN-10: 978-1-890627-65-2.

Pueschel, S. M., en J.K. Pueschel (1992), “Biomedical concerns in persons with Down syndrome”. Paul H. Brookes Publishing Co., Baltimore, Md. V. S., ISBN: 1-55766-089-1, 320 blzn. (Engelstalig!). Een naslagwerk met schat aan zeer gedetailleerde informatie van de hand van een groot aantal specialisten in het veld.
Rogers, P. T., en M. Coleman (1992), “Medical care in Down syndrome”. Marcel Dekker, Inc., New York, V. S., ISBN: 0-8247-8684-X, 345 blzn. (Engelstalig). Een gedegen handboek van de hand van de “uitvinders” van het preventief geneeskundige beleid, zoals dat heden ten dage wereldwijd wordt toegepast.
Smith, D.S. (2001), “Health Care Management of Adults with Down Syndrome”. American Family Physician, vol 64, nr 6, pag 1031-1038.

Storm, W. (1995), “Das Down-Syndrom; medizinische Betreuung vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter”. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, BRD, ISBN: 3-8047-1407-2, 372 blzn. (Duitstalig). Een zeer fraai uitgevoerd, zeer compleet “leerboek inde kindergeneeskunde” opgehangen aan het voorbeeld syndroom van Down.
Weijerman, M.E. (2011), “Consequences of Down Syndrome for patient and family”. Academisch proefschrift VUmc. ISBN 978-90-865-9572-3.

Weijerman, M.E. (2012), “Zonde om kansen te laten liggen bij down”. Medisch Contact, jrg 67, nr 14, pag. 810-813.

van Wouwe, J.P., E.J. Siderius, R. Borstlap, Th.A. Nijenhuis, en R.A. Hirasing: “Optimale zorg voor kinderen met het Down-syndroom en voor hun ouders”. Klinische lessen Ned Tijdschr Geneeskd 2001 25 augustus; 145(34).

Meer literatuur: zie hier >>

Links

www.ds-health.com
www.down-syndrome.org

Voor meer algemene links: lees meer >>

Reacties plaatsen niet mogelijk