Medische zorg voor volwassen

Medische zorg
Is de persoon woonachtig in een instelling of in een aan een instelling verbonden GVT (gezins vervangend tehuis), dan is de daaraan verbonden arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) de coördinerend arts. Deze voert jaarlijks een medisch onderzoek uit en verwijst eventueel naar specialisten.
Woont de persoon (al of niet begeleid) zelfstandig of bij de ouders, dan is voor de medische coördinatie de huisarts de aangewezen persoon. Deze kan een AVG consulteren voor advies of onderzoek.

Men kan ook rechtstreeks een AVG consulteren. Zie voor een polikliniek van een AVG, en voor de verwijzingsprocedure, de webstie www.nvavg.nl.


Huisarts
Het is goed om ook met je huisarts afspraken te maken. En vooral ook om je huisarts te informeren over Downsyndroom. Hiervoor hebben we een speciale huisartsenbrochure en een brief die je aan je huisarts kan geven. Klik hier


Downpoli’s
Daarnaast bestaan er inmiddels enkele Downsyndroomteams voor volwassenen.  Deze bestaan o.a. uit een AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten), KNO-arts, oogarts, dieëtist en gedragsdeskundige. Deze multidisciplinaire teams evalueren regelmatig de gezondheidssituatie van de volwassene en geven advies over de eventuele benodigde behandelingen.
Sinds najaar 2012 heeft de SDS ook gegevens over de werkwijze van de individuele Downteams.
U kunt hier meer lezen over:
het ontstaan van de Downteams
wat weten we van de kwaliteit van de Downteams?
informatie voor ouders om een goede keus te maken voor een Downteam
ouders informeren elkaar
overzicht van alle Downteams


Belangrijke medische aandachtspunten
Bij volwassenen met Downsyndroom komt een aantal medische problemen met het toenemen van de leeftijd vaker voor. Het gaat hierbij o.a. om visusproblemen, staar, keratoconus, gehoorproblemen , hypothyreoidie, adipositas en te weinig lichaamsbeweging. Verder is er een verhoogd risico op depressie. Daarnaast is een relatief vaak voorkomende toename van dwangmatig gedrag een aandachtspunt. Een laatste punt is een duidelijk verhoogde kans op vroegtijdige dementie (volgens recent Nederlands onderzoek komt dit in de leeftijd van 45 tot 50 jaar voor bij zo’n 9 procent, van 50 tot 55 jaar bij zo’n 18 procent en van 55 tot 59 jaar bij zo’n 32 procent). Differentiaal diagnostiek is hierbij zeer belangrijk omdat een aantal behandelbare aandoeningen (o.a. depressie, hypothyroïdie, zintuiglijke problemen) gepaard kan gaan met op dementie lijkende verschijnselen (zie hier).

In het licht van bovenstaande risico’s is regelmatige controle en begeleiding zeer gewenst. Helaas is er voor volwassenen nog geen voor Downsyndroom specifieke medische richtlijn. Wel zijn er internationaal diverse richtlijnen. Een samenvatting van een van deze richtlijnen is hier te downloaden.

Mondzorg
Bij mensen met Downsyndroom treden er bij goed onderhoud van het gebit niet altijd extra gebitsproblemen op. Tandplak is de belangrijkste oorzaak van de meeste problemen. Tandplak zorgt voor tandbederf, gaatjes, kiespijn, enzovoort. Daarnaast is het ook de oorzaak van tandvleesontsteking(parodontitis), het daardoor los gaan staan van tanden of kiezen en het verlies van de elementen. Bij mensen met Downsyndroom komt daar nog bij dat de wortels van de elementen korter zijn en door de verminderde afweer is er meer kans op infecties. Dus is er een risico van sneller verlies van tanden en kiezen.

Goede zorg voor het gebit is dus gewenst. Hoe je dat moet doen staat uitgebreid beschreven in een folder van het Ivoren Kruis.

Daarnaast is minstens twee per jaar een bezoek aan de tandarts en/of mondhygiëniste nodig voor controle, mede omdat de verzorging vaak problemen geeft.

Waar kan je terecht? Allereerst bij je eigen tandarts natuurlijk. Zonodig, bijvoorbeeld als de persoon met Downsyndroom angstig is voor de tandarts, kan deze doorverwijzen naar een gespecialiseerde tandarts. Ook de adviserende tandarts van een zorgverzekeraar weet meestal waar die te vinden zijn. Ook kan je de volgende website raadplegen.


Zie verder ook bij de levensloop onder het thema volwassene.

Reacties plaatsen niet mogelijk