Scholen

Op iedere leeftijd moet er voor kinderen met Downsyndroom een fundamentele keuze worden gemaakt: naar welk type onderwijs of dagopvang zal het kind gaan?
In de voorschoolse leeftijd is er de keuze tussen ofwel een reguliere crèche of peuterspeelzaal – eventueel met extra ondersteuning erbij – ofwel een kinderdagverblijf voor alleen kinderen met een verstandelijke belemmering. In de schoolleeftijd is de keuze: een reguliere school, een speciale school of een speciaal kinderdagverblijf.

Slechts een klein deel van de kinderen met Downsyndroom gaat in de schoolgaande leeftijd overigens naar een speciaal kinderdagverblijf. Meestal zijn dit kinderen met meer aanzienlijke beperkingen als gevolg van een combinatie van problemen, bijvoorbeeld Downsyndroom met autisme. De overigen gaan naar een vorm van onderwijs. Het merendeel start op een reguliere school.

De SDS adviseert in zijn algemeenheid om te proberen het kind op een gewone school onderwijs te laten volgen. Kinderen met Downsyndroom blijven daardoor meer bij de samenleving horen en hebben meer gelegenheid voor spelafspraken met kinderen uit de buurt. Bovendien worden zij er meer gestimuleerd in hun ontwikkeling, zowel door de gedragsvoorbeelden en de meer ontwikkelde taal van klasgenoten, als door de – over het algemeen – grotere nadruk op schoolse vaardigheden op een reguliere school. Dit algemene advies neemt niet weg dat ouders van een individueel kind met Downsyndroom goede redenen kunnen hebben om toch te kiezen voor een speciale school of voorziening.

Reacties plaatsen niet mogelijk