Ambulante begeleiding vanuit het ZML

Reguliere scholen krijgen verplicht als onderdeel van de ‘Rugzak’ ambulante begeleiding (AB-er) vanuit het ZML-onderwijs. Een ambulant begeleider heeft als taak om het proces van planmatig werken met het kind te ondersteunen, met name door te helpen bij het opstellen van het individuele handelingsplan en bij de periodieke evaluaties en bijstellingen van het handelingsplan. Eventueel kan een AB-er ook kijken naar de uitvoering van het handelingsplan in de praktijk door op school te observeren en feedback te geven. Daarnaast kan een AB-er gericht op zoek gaan naar informatie als er bij de school of de ouders bepaalde vragen leven. In sommige regio’s organiseren ambulante diensten daarenboven uitwisselingsbijeenkomsten voor ambulant begeleide ouders en leerkrachten met een kind met een verstandelijke beperking. Dergelijke bijeenkomsten, vaak rondom een bepaald thema, worden door veel ouders en leerkrachten als heel stimulerend en leerzaam ervaren. Voor een AB-er geldt dat deze niet alleen deskundig zou moeten zijn, maar ook een gemotiveerd, geïnteresseerd en enthousiast persoon, die zowel leerkrachten als ouders als serieuze partners benadert.

Reacties plaatsen niet mogelijk