Bedragen in de Rugzak
Basisschool
De bedragen in de Rugzak worden ieder schooljaar bijgesteld. In het schooljaar 2012-13 gelden de volgende bedragen. Voor een leerling met Downsyndroom in groep 1 of 2 van de basisschool op jaarbasis: 6.054 euro voor extra personele inzet, 941 euro vrij besteedbaar en 4.563 voor ambulante begeleiding. Vanaf groep 3 worden deze bedragen respectievelijk: 12.427 euro, 1.243 euro en 4.563 euro.

Voortgezet onderwijs
Ook in het voortgezet onderwijs kan een ‘Rugzak’ worden aangevraagd. In het geval van Downsyndroom wordt in het voortgezet onderwijs het bedrag van de ‘Rugzak’, op grond van een aparte aanvullende regeling, aangevuld tot 8.200 euro (voor extra personele inzet op school en materiaal én ambulante begeleiding tezamen). De school voor voortgezet regulier onderwijs moet deze aparte aanvullende financiering wel aanvragen. Zie hier.
Een indicatie voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of voor een Praktijkonderwijs (PRO)levert geen extra financiën op bovenop de ‘Rugzak’ – in die gevallen wordt namelijk het extra bedrag dat een leerling ontvangt vanwege de LWOO- of PRO-indicatie gekort op de ‘Rugzak’. Bij Downsyndroom wordt het bedrag dat er vanuit het Ministerie van Onderwijs extra beschikbaar is in het voortgezet onderwijs altijd bepaald op de genoemde 8.200 euro, waaruit niet alleen de personele inzet op school en leermateriaal, maar ook de ambulante begeleiding (3.050 euro) moet worden betaald.

MBO
Tot slot is er ook in het MBO een mogelijkheid voor een ‘Rugzak’, waarbij de bedragen afhankelijk zijn van het type MBO en van het feit of het om deeltijds- of voltijdsplaatsing gaat. Voor Downsyndroom gelden dezelfde bedragen als voor andere ZML-geïndiceerde leerlingen (er is in dit geval geen aparte aanvullende regeling).

Meer informatie
Voor meer informatie over de ‘Rugzak’ (inclusief de bedragen), zie: www.50tien-oudersenrugzak.nl

Reacties plaatsen niet mogelijk