Behandelingsplan (speciaal onderwijs)

Het is verplicht om een handelingsplan te maken met daarin leerdoelen en afspraken over de wijze waarop deze doelen zullen worden nagestreefd. Een handelingsplan kan meer zijn dan verplicht extra schrijfwerk. Het kan richtinggevend zijn voor de praktische uitvoering van het onderwijs en de begeleiding van het kind. Het is daarbij belangrijk dat doelen, zeker doelen op de korte termijn, SMART worden omschreven, dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden. Dat maakt het mogelijk om te evalueren en bij te stellen. Een handelingsplan is uitdrukkelijk geen doel op zich, maar moet een middel zijn om de praktijk te verbeteren. Het is zaak om de inbreng van alle partijen, groepsleerkracht, assistenten, coördinatoren en therapeuten binnen de school, én zeker ook de ouders, serieus te nemen. Zonder handtekening van de ouders eronder is een handelingsplan zelfs niet geldig.

Reacties plaatsen niet mogelijk