Contact tussen school en ouder met een kind met Downsyndroom

Integratie heeft meer kans van slagen als er een goede samenwerking bestaat tussen alle betrokkenen. Dat zijn in ieder geval de ouders, de klasse-leerkracht(en) en degene(n) die op school extra begeleiding geeft (geven) aan het kind (een steunleerkracht/ remedial teacher of assistent).

Samenwerking zal beter verlopen wanneer de ouders en de leerkrachten op één lijn zitten wat betreft een aantal uitgangspunten: de motivatie voor onderwijsintegratie (sociaal en/of ook cognitief); de leermogelijkheden van het kind en de houding ten aanzien van het leren van het kind (kind-volgend versus kind-ontwikkelend); de gedragseisen aan het kind; de rol en inbreng van de ouders. Praat met elkaar over deze uitgangspunten.

Een vertrouwensrelatie tussen ouders en leerkrachten is cruciaal voor een gezamenlijke en consistente aanpak van eventuele problemen. Het helpt daarbij als de betrokkenen niet gefixeerd raken op alleen maar die zaken die niet goed verlopen. Geef elkaar vooral ook positieve feedback. Integratie is mensenwerk en hoeft niet perfect te zijn.

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over regelmatig overleg. Vaak wordt daarnaast nog een communicatieschrift (heen-en-weer-schrift) gebruikt.

Reacties plaatsen niet mogelijk