Eerste contacten met reguliere scholen

Vaak zul je je kind moeten ‘verkopen’ aan de school. Niet alle reguliere scholen vinden integratie van leerlingen met Downsyndroom vanzelfsprekend. Een reguliere school mag een kind weigeren, maar moet dit wel goed onderbouwen met argumenten. Lees hier meer over aannamebeleid en rechten.

Wij raden ouders aan om bij het eerste gesprek de school van je keuze te voorzien van een informatiepakket over de integratie van leerlingen met Downsyndroom.

Omdat mensen soms nog geneigd zijn alle kinderen met Downsyndroom over één kam te scheren (waarbij allerlei stereotypen worden gebruikt) is het zaak dat je de school daarnaast informatie geeft over hoe je kind echt functioneert. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een stukje video van je spelende kind thuis of op de peuterspeelzaal. En: maak een vorderingenoverzicht op papier, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Kleine Stapjes’. Een dergelijk overzicht van vaardigheden geeft een veel adequatere inschatting van het kunnen van een kind met Downsyndroom dan niveau-bepalingen door middel van psychologische tests (lees hier meer over psychologische tests).

Bij het eerste gesprek vraag je uiteraard of de school plaatsing van je kind wil overwegen. Bij het overhandigen van het materiaal aan de school, vraag je voorzichtig wanneer je een reactie tegemoet kunt zien. Uiteraard is het ook verstandig de school te melden dat er in principe extra financiële middelen beschikbaar zijn, die als onderwijsarrangement moeten worden aangevraagd door de school bij het SWV (zie indicaties voor het onderwijs), vaak met enige aanvulling vanuit de gemeente of soms vanuit de WLZ (zie niet-onderwijskundige ondersteuning op school).

Lees hier verder over de vervolggesprekken bij aanmelding.

Reacties plaatsen niet mogelijk