Handelingsplan

Scholen zijn verplicht om voor leerlingen met een belemmering, zoals bijvoorbeeld Downsyndroom, een handelingsplan te maken met daarin leerdoelen en afspraken over de wijze waarop deze doelen zullen worden nagestreefd. Een handelingsplan is bedoeld om meer te zijn dan verplicht extra schrijfwerk. Het kan richtinggevend zijn voor de praktische uitvoering van het onderwijs en de begeleiding van het kind. Het is daarbij belangrijk dat doelen, zeker doelen op de korte termijn, SMART worden omschreven, dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden. Dat maakt het mogelijk om te evalueren en bij te stellen. Een handelingsplan is uitdrukkelijk geen doel op zich, maar moet een middel zijn om de praktijk te verbeteren.

De belangrijkste leerdoelen voor de komende maanden op verschillende ontwikkelingsgebieden worden geëxpliciteerd. Maak gebruik van de wijze waarop dit binnen de school ook voor andere ‘zorgleerlingen’ wordt gedaan. Het is aan te bevelen om ook aan te geven op welk moment en bij welke activiteiten, er aan bepaalde doelen wordt gewerkt en wie daarvoor op die momenten verantwoordelijk is (leerkracht; RT; assistent). Eventueel kun je het dagprogramma van de klas nemen en dan per activiteit aangeven wat het kind met Downsyndroom op dat moment moet doen (hetzelfde als de rest: hetzelfde met een aanpassing: een eigen programma; welke werkvorm?) en welke ondersteuning daarbij eventueel wordt gegeven en door wie (onderwijsassistent; RT; leerkracht; maatje).

De coördinatie van het opstellen van een handelingsplan ligt gewoonlijk bij de intern begeleider binnen de basisschool. Een ambulant begeleider kan erbij ondersteunen. Het is zaak om de inbreng van alle partijen, groepsleerkracht, één-op-één begeleiders, intern en ambulant begeleider, én zeker ook de ouders, serieus te nemen. Zonder handtekening van de ouders eronder is een handelingsplan zelfs niet geldig.

Reacties plaatsen niet mogelijk