Indicaties voor het onderwijs

Als je kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft voor het ZML-onderwijs (of soms een ander type speciaal onderwijs), dan wordt de plaatsing op zo’n school gefinancieerd door het SWV. Als je kind naar het regulier onderwijs gaat, dan zal er door de reguliere school een aanvraag moeten worden gedaan voor een onderwijsarrangement (financiële middelen voor extra onderwijsgerelateerde ondersteuning voor je kind) bij het SWV.

In de praktijk komt het vaak voor dat er voor een leerling met Downsyndroom op de reguliere school (maar soms ook in het speciaal onderwijs) extra middelen voor begeleiding of persoonlijke verzorging worden ingezet vanuit de Jeugdwet of soms vanuit de WLZ. het gaat dan om niet-onderwijskundige ondersteuning, bijvoorbeeld om hulp bij alledaagse vaardigheden, zindelijkheid, of meer dan gebruikelijk toezicht (vanwege gedrag). Lees hier meer over niet-onderwijskundige ondersteuning op school

Reacties plaatsen niet mogelijk