Integratie

Hoewel iedere reguliere school in principe open behoort te staan voor een kind met een belemmering is de kans op een succesvolle schoolloopbaan groter op:

  • scholen met draagkracht (goede samenwerking binnen het team; een actieve schoolleider die serieus genomen wordt door het team; enige organisatorische rust; goed sociaal klimaat)
  • scholen die uitgaan van adaptief onderwijs (rekening houden met verschillen tussen leerlingen
  • scholen waarvan de directie en een groot deel van het team het idee van integratie van een leerling met Downsyndroom als een positieve uitdaging zien

Kinderen met Downsyndroom – zeker de kinderen met weinig spraakvaardigheid – lopen een grote kans te worden onderschat (in de praktijk eerder dan overschat!). Dit betekent dat de attitude van de leerkrachten (en ouders), hun vertrouwen in de leermogelijkheden van het kind, een wereld van verschil kan maken. Een kind-ontwikkelende houding, de bereidheid om verder te kijken dan het directe functioneren en gedrag van het kind, is cruciaal. Tegelijkertijd is het belangrijk om daarbij oog te hebben voor ook heel kleine stapjes in de ontwikkeling en deze te waarderen als succes. Het is voor leerkrachten (en ouders) belangrijk om hun eigen frustratie te hanteren op die momenten dat zaken niet direct naar wens verlopen. Dat vraagt geduld en relativeringsvermogen, met name het emotioneel kunnen loslaten wanneer hetgeen je wilt bereiken niet één, twee, drie lukt. Ook is het belangrijk om als leerkracht negatief gedrag van een kind niet persoonlijk op te vatten. Bij een oplossingsgeoriënteerde houding hoort ook de bereidheid informatie te zoeken en de bereidheid problemen met alle betrokkenen open te bespreken.

Bron: Leren samen leven (hier downloadbaar).

Reacties plaatsen niet mogelijk