Leren lezen om te leren praten
Al vanaf de peuterleeftijd kun je kinderen met Downsyndroom helpen met (beter) leren praten door daarbij lezen te gebruiken.

Begin (als ouders) op jonge leeftijd met het leren lezen van het kind met Downsyndroom via het direct leren herkennen van hele leeswoorden. Kies woorden uit de directe belevingswereld van dit specifieke kind. Gebruik dit leren lezen vanaf het begin voor de ondersteuning van de spraakontwikkeling, voor het leren praten in langere zinnen en voor het beter leren uitspreken van woorden. Ga hier mee door, ook als het kind de letters reeds kent (of zelfs als het enigszins spellend kan lezen). Werk via het leren herkennen van globaalwoorden stap voor stap naar letterkennis, en naar het direct leren herkennen van stukken van woorden.

 
Ga ook door met deze leesstrategieën als je gaat werken aan spellend lezen. Spellend lezen is nadrukkelijk niet de enige ingang naar het leren lezen van nieuwe woorden. Het leren lezen van nieuwe woorden kan ook, en bij kinderen met Downsyndroom vaak beter, via het leren herkennen van woorddelen. Te veel nadruk op spellend lezen kan ertoe leiden dat het kind hierin blijft hangen, omdat het deze fase niet in een paar maanden doorloopt, maar soms jaren daarvoor nodig heeft. Het blijven hangen in spellend lezen vertraagt het leestempo en dat gaat ten koste van begrijpen van wat je leest. Bij het leren lezen van langere woorden is spellend lezen uitgesproken ineffectief. Soms kan worden toegewerkt naar aansluiting met de leesmethode die de school gebruikt, maar ook zonder dat kun je een kind met Downsyndroom leren lezen.
 
In Kleine Stapjes is de methodiek voor het vroegtijdig leren lezen beschreven in een afzonderlijke handleiding, Boek 9 die een onderdeel is van het Supplement Schoolse Vaardigheden. Ook zijn er cursussen voor ouders en professionals op dit gebied georganiseerd door de stichting Scope. Een viertal informatieve artikelen van de hand van Hedianne Bosch over de methodiek van het ‘leren lezen om te leren praten’ (eerder verschenen in de Down&Up) kan worden gedownload van de site www.stichtingscope.nl
 
December 2011 heeft Heidi van Ginkel een en ander uitgelegd over Leren lezen om te leren praten in het programma Schepper en Co. Heidi van Ginkel heeft deze methodiek bij haar eigen kind toegepast en traint ouders en kinderen met Downsyndroom. De uitzending kunt u hier bekijken.

Reacties plaatsen niet mogelijk