Lotgenotencontact en symmetrische vriendschappen

In aanvulling op de integratie zou lotgenotencontact – contacten met andere kinderen met Downsyndroom/ verstandelijke belemmering – een kind met Downsyndroom (met name vanaf de bovenbouw) een referentiekader kunnen geven. Lotgenotencontact biedt soms ook mogelijkheden voor meer symmetrische interacties en vriendschapsrelaties. Een voorwaarde is dan wel dat er in voldoende mate een match is in ontwikkeling, ervaringen en belangstellingen. Het is niet effectief om als een blind paard mensen met dezelfde belemmering of hetzelfde syndroom bij elkaar te plaatsen. Het zou veel meer een kwestie moeten zijn van het zorgvuldig zoeken van bij elkaar passende kameraden.

In de loop van de bovenbouw – en in de periode van het voortgezet onderwijs – zou een symmetrische vriendschapsrelatie belangrijker kunnen worden voor de ontwikkeling van het kind en voor de kwaliteit van diens leven. Probeer een dergelijke relatie mogelijk te maken en kijk daarbij verder dan alleen de school.

Symmetrische relaties, waarbij kinderen min of meer hetzelfde ontwikkelingsniveau hebben, zijn natuurlijk niet de enige relaties die waardevol zijn. Kinderen van zeer uiteenlopende leeftijden en vaardigheden kunnen het aantrekkelijk vinden om met elkaar om te gaan. Investeer dus in een gevarieerd netwerk.

Reacties plaatsen niet mogelijk