Ouders van andere kinderen voorlichten

Het kan zeker zinnig zijn om enige uitleg te geven over de plaatsing van het kind met Downsyndroom aan de ouders van andere kinderen. Je moet er echter wel voor waken dat dit de plaatsing van het kind niet te veel een lading van ‘bijzonderheid’ geeft. Daarom is het beter om hierover geen aparte bijeenkomst te organiseren, maar er iets over uit te leggen bij een bijeenkomst voor ouders die toch al op het programma staat. Je kunt dan even kort toelichten waarom de crèche of peuterspeelzaal openstaat voor de plaatsing van een kind met Downsyndroom en hoe er eventueel extra ondersteuning is georganiseerd. Geef aan dat ouders met vragen altijd welkom zijn bij de leid(st)ers en bij de ouders van het betreffende kind. Soms kiezen crèches of peuterspeelzalen ervoor om er iets over in hun krantje te zetten.

Op de baby- en peuterleeftijd wordt integratie van een kind met Downsyndroom door ouders van andere kinderen meestal gewoon geaccepteerd, en vaak hebben ze er zelfs sympathie voor.

Een lespakket, waarvan scholen de leerlingenboekjes (bedoeld voor bovenbouw basisschool, maar wederom tevens geschikt voor volwassenen) wel gebruiken om ouders van andere kinderen voor te lichten is gratis te verkrijgen bij de Zorn-uitgeverij. Het heet ‘Iedereen is anders’. Het gaat over Downsyndroom. In kleine hoeveelheden ook gratis te bestellen bij de SDS, klik hier voor meer informatie.

Verder is er aandacht besteed aan de integratie van kinderen met Downsyndroom op scholen in de ouderbijlage bij de Pompoen van november 2008, een blad voor peuters en (jongste) kleuters. In de reeks Actuele Onderwerpen is een uitgave over Downsyndroom verschenen (AO2963). Dit is goed leesbaar voor scholieren van middelbare scholen maar ook uitermate geschikt voor volwassenen. Deze uitgave is te bestellen via de webshop.

Reacties plaatsen niet mogelijk