Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven

In de voorschoolse leeftijd is er de keuze tussen ofwel een reguliere crèche of peuterspeelzaal – eventueel met extra ondersteuning erbij, ofwel een kinderdagverblijf voor alleen kinderen met een verstandelijke belemmering.

In zijn algemeenheid adviseert de SDS de eerste optie, vanwege de voordelen van integratie en de ontwikkelingsstimulering door de andere kinderen in de groep. Soms maken ouders de keuze voor de tweede optie. Er is om te beginnen niet altijd een crèche of peuterspeelzaal voorhanden die positief ten opzichte van plaatsing staat. En, soms zijn de behoeften van het kind complexer of kan het kind de prikkels in de meer reguliere situatie niet verwerken. Lees hier meer over speciale kinderdagverblijven.

Voor het merendeel van de kinderen met Downsyndroom is een regulier kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zeer wel mogelijk. Daarbij moet soms wel wat extra ondersteuning worden georganiseerd. Lees hier meer over plaatsing op een regulier kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Een aanvullende optie in deze leeftijdscategorie zijn speelgroepen en schoolvoorbereidende klasjes voor kinderen met Downsyndroom. Vaak zijn deze in eerste instantie geïnitieerd vanuit kernen van de SDS. Dergelijke groepen zijn geen kinderopvang. Het doel is om met een klein groepje kinderen eens per week of twee weken in een groepssituatie te oefenen aan bepaalde doelstellingen uit een Early Intervention programma (Kleine Stapjes) en de ouders daarbij te adviseren over ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie. Lees hier meer over speelgroepen en schoolvoorbereidende klasjes.

Reacties plaatsen niet mogelijk