Extra ondersteuning

Soms is het mogelijk om vanuit een zorginstelling (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke handicap of een overkoepelende stichting) wat extra handen of advisering te organiseren op de crèche of peuterspeelzaal. Dat wordt dan betaald uit de AWBZ. Het kind heeft daarvoor een indicatie nodig, ofwel als Persoons Gebonden Budget (PGB) of als Zorg In Natura (ZIN). Ouders kunnen zo’n indicatie aanvragen bij het CIZ. De MEE kan hierbij assisteren. Ouders moeten daarbij beargumenteren dat het kind veel meer zorg (persoonlijke verzorging) nodig heeft dan een gewoon kind als gevolg van de beperkingen van het betreffende kind (Het is belangrijk om aan te geven dat de hulpvraag niet alleen maar het gevolg is van de gang naar de kinderopvang of peuterspeelzaal, maar direct voortkomt uit de beperkingen van het kind.). Verder kunnen ouders een indicatie aanvragen voor hulp bij Early Intervention, onder de functie Behandeling (altijd Zorg in Natura). Deze indicatie wordt standaard afgegeven. Het staat zorgaanbieders in overleg met ouders vrij daar een deel van te besteden aan hulp op of advisering aan de crèche of peuterspeelzaal.

Begeleiding Groep of Behandeling Groep (beide in principe voor plaatsing op een speciaal kinderdagverblijf) worden bij peuters in de praktijk gemakkelijker geïndiceerd dan Begeleiding Individueel. Je kunt echter Begeleiding Groep, als het als PGB (PersoonsGebonden Budget) is geïndiceerd, ook inzetten op bijvoorbeeld een gewone creche, en Begeleiding Groep of Behandeling Groep, geïndiceerd als Zorg in Natura, kan, althans als de zorgaanbieder en het zorgkantoor hieraan meewerkt, ook deels worden ingezet in de gewone kinderopvang.

De MEE kan ouders helpen met de aanvraag van indicaties. Je kunt, als de MEE je niet heeft kunnen helpen zoals je dat had gewild, bij het aanvragen van een PGB ook hulp zoeken van een zelfstandige (niet gratis) PGB-adviseur. Zie de belangenvereniging van PGB-adviseurs of bijvoorbeeld rondmail.nl. Verder kan advies worden gezocht via verenigingen voor budgethouders (waarvan je dan lid zou moeten worden). Zie de website van Naar Keuze of Per Saldo.

Problemen?
Als je problemen ondervindt rondom aanvragen van AWBZ-indicaties, lees dan hier meer.

Reacties plaatsen niet mogelijk