Extra ondersteuning

Soms is het mogelijk om vanuit een zorginstelling (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke handicap of een overkoepelende stichting) wat extra handen of advisering te organiseren op de crèche of peuterspeelzaal. Ouders kunnen hiervoor een indicatie aanvragen bij de gemeente (jeugdwet). De MEE kan hierbij eventueel assisteren. Ouders moeten daarbij beargumenteren dat het kind veel meer zorg (persoonlijke verzorging) nodig heeft dan een gewoon kind als gevolg van de beperkingen van het betreffende kind (Het is belangrijk om aan te geven dat de hulpvraag niet alleen maar het gevolg is van de gang naar de kinderopvang of peuterspeelzaal, maar direct voortkomt uit de beperkingen van het kind.). Verder kunnen ouders een indicatie aanvragen voor hulp bij Early Intervention. Zie https://www.downsyndroom.nl/kleinestapjes/ .  Een ambulant begeleider vanuit een zorgaanbieder kan dan meedenken bij Kleine Stapjes. Zo’n ambulant begeleider kan in overleg met de ouders ook een deel van de tijd gebruiken om de crèche of peuterspeelzaal te adviseren. 

De MEE kan ouders helpen met de aanvraag van indicaties. Je kunt, als de MEE je niet heeft kunnen helpen zoals je dat had gewild, en je wilt geen Zorg in Natura maar een PGB, ook hulp zoeken van een zelfstandige (niet gratis) PGB-adviseur. Kijk ook bij verenigingen voor budgethouders, als Naar Keuze of Per Saldo. 

Problemen? 
Als je problemen ondervindt rondom aanvragen van indicaties, laat het ons dan weten. 

Reacties plaatsen niet mogelijk