Regulier Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
Zo’n 80 procent van de kinderen met Downsyndroom in de leeftijd 0-4 jaar maakt gebruik van reguliere kinderopvang of een reguliere peuterspeelzaal. In de praktijk gaat dit vrijwel altijd goed. Voordelen van integratie op deze leeftijd zijn: het stimulerende effect van de ‘gewone’ kinderen op de ontwikkeling van het kind met Downsyndroom; meer in de ‘gewone’ samenleving blijven; ‘gewoon waar mogelijk’; andere kinderen leren omgaan met kinderen die ‘anders’ zijn. De behoeften van het merendeel van de kinderen met Downsyndroom op die leeftijd zijn niet zodanig anders dan die van andere kinderen dat een heel erg aparte plek of een totaal andere aanpak nodig is.
De begeleiding op de reguliere crèche of peuterspeelzaal moet er vooral op gericht zijn om het kind te helpen mee te doen in de gewone routines. Daarnaast zouden de leid(st)ers specifiek de ontwikkeling kunnen stimuleren door gebruik te maken van een programma voor Early Intervention (vroeghulp). Kleine Stapjes is een dergelijk programma. Lees hier meer over het gebruik van Kleine Stapjes.
Er is verder een aantal veel voorkomende kenmerken bij kinderen met Downsyndroom waarmee rekening kan worden gehouden in de omgang met het kind. Lees hier meer.
Voor plaatsing in de gewone kinderopvang bestaat geen landelijk vastgelegd protocol. Er zijn wel voorbeelden te vinden van mogelijk beleid om hiermee om te gaan.
Zie bijvoorbeeld:
De laatste site bevat een brochure voor leidinggevenden van kindercentra.
Het is soms, maar lang niet altijd, nodig om extra ondersteuning te organiseren voor de crèche of peuterspeelzaal. Lees hier meer over de mogelijkheden.
Vaak wordt de vraag gesteld of het nodig is de andere kinderen voor te bereiden op het kind met Downsyndroom in de groep (lees hier meer) en/of het wellicht nodig is om ook iets uit te leggen aan de ouders van de andere kinderen (lees hier meer).

Reacties plaatsen niet mogelijk