Speciale Kinderopvang
Een klein deel (zo’n 20 procent) van de kinderen met Downsyndroom in de baby-, peuter- en kleuterleeftijd maakt gebruik van een speciaal kinderdagverblijf (ofwel orthopedagogisch centrum) voor kinderen met een verstandelijke beperking. Bij ongeveer 5 à 10 procent van de kinderen met Downsyndroom is er sprake van een zeer aanzienlijke en/of meervoudige beperking. Ouders zien als voordelen van een speciaal dagverblijf: de kleinere groep, de deskundigheid van het personeel en de mogelijkheid van therapie. Overigens moet er hiervoor wel een indicatie worden aangevraagd bij de gemeente. De MEE kan ouders hierbij helpen.
Juist op een speciaal kinderdagverblijf zou mogen worden verwacht dat er gericht wordt gewerkt aan ontwikkelingsstimulering. Daarbij zouden wij het gebruik van een systematisch programma voor Early Intervention (Kleine Stapjes; vroeghulp) aanbevelen. Kleine Stapjes is een dergelijk programma. Lees hier meer over het gebruik van Kleine Stapjes.
 
Er is verder een aantal veel voorkomende kenmerken bij kinderen met Downsyndroom waarmee rekening kan worden gehouden in de omgang met het kind. Dit geldt in reguliere en speciale situaties. Lees hier meer.

Reacties plaatsen niet mogelijk