Speelgroepen en schoolvoorbereidende klasjes

Het doel van speelgroepen en schoolvoorbereidende klasjes is om met een klein groepje kinderen eens per week of twee weken in een groepssituatie te oefenen aan bepaalde doelstellingen uit een Early Intervention programma (Kleine Stapjes) en de ouders daarbij te adviseren over ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie.

Kijk hier voor een overzicht van bij de SDS bekende Early Intervention speelgroepen en schoolvoorbereidende klasjes gericht op kinderen met Downsyndroom.

Reacties plaatsen niet mogelijk