Plaatsing op een speciale school
Bij speciale plaatsing zal altijd moeten worden nagegaan welk type speciaal onderwijs voor dit individuele kind met Downsyndroom het meest geschikt is. Dit hoeft dus niet automatisch een ZML-school (school voor Zeer Moeilijk Lerenden) te betekenen. Het kan ook een speciale klas binnen een gewone school zijn, of een ander type speciale school, of – voor sommige kinderen – een Kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke belemmering (KDC). Je kunt hier meer lezen over de verschillende soorten speciaal onderwijs.
In de praktijk gaan de meeste speciaal geplaatste leerlingen met Downsyndroom naar een ZML-school. Er zijn onderlinge verschillen tussen ZML-scholen in kwaliteit en in de mate waarin aandacht wordt besteed aan schoolse vaardigheden. Bij de keuze voor een individuele school adviseren wij de ouders om te gaan kijken en praten op verschillende ZML-scholen in de regio en om ook kennis te nemen van de inspectierapporten over de afzonderlijke scholen (www.onderwijsinspectie.nl).
Op het video kanaal Leraar24 zijn veel informatieve filmpjes te zien van kinderen met Downsyndroom op school. Daarbij zijn er ook filmpjes over plaatsing in het ZML-onderwijs: www.leraar24.nl/dossier/3413.

Binnen het speciaal onderwijs wordt voor iedere leerling een handelingsplan geschreven. Lees hier meer over het handelingsplan

 Of je kind nu naar een gewone of een speciale school gaat, leerkrachten zullen rekening moeten houden met een aantal specifieke eigenschappen die veel voorkomen bij kinderen met Downsyndroom. Lees hier meer over de vraag: Wat zijn de kenmerken van leerlingen met Downsyndroom en wat heeft dat voor consequenties voor het onderwijs?
Soms vertonen kinderen met Downsyndroom onwenselijk gedrag. Lees hier meer over gedragsmatige begeleiding.
Zelfstandig werken (een taakje afmaken) moet vaak stap voor stap worden opgebouwd. Lees hier meer over zelfstandig werken leren.
Hoe krijgt je het kind aan het lezen? Lees hier.
Over het leren van rekenen is veel informatie te vinden op de site van stichting Scope. Ook kunnen daar artikelen uit Down+Up over rekenvoorbereiding en rekenen worden gedownload.

Meer lezen:
  • Bestel onze ‘Leidraad Onderwijs’, via de webshop. Een zo volledig mogelijk “draaiboek” van het voortraject voor en de situatie in het onderwijs van kinderen met Downsyndroom, regulier zowel als speciaal.

Reacties plaatsen niet mogelijk