Positief zelfbeeld bevorderen

Creëer situaties waarin het kind met Downsyndroom meer gelijkwaardig mee kan doen, omdat het de benodigde vaardigheden redelijk goed beheerst en zoek ook naar situaties waarin het kind kan uitblinken (en waarin de leerkracht dit dan openlijk kan benoemen). In dergelijke situaties zal het kind door zijn of haar klasgenoten (status) en door zichzelf (zelfbeeld) eerder als bekwaam worden ervaren en niet als “klein en hulpbehoevend”.

Voor het opbouwen van zelfvertrouwen hoeft niet alleen gedacht te worden aan activiteiten op school, maar ook aan het investeren in bijvoorbeeld een hobby.

Op grond van onderzoek naar inclusie kan worden gesteld dat het voor het zelfvertrouwen van een kind met een verstandelijke belemmering heel goed kan zijn wanneer het bij tijden een leiderschapsrol krijgt. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het kind met Downsyndroom zo af en toe ook te laten spelen met een jonger kind of door het, bij bepaalde leeractiviteiten, nu eens in de rol van ’tutor’ te plaatsen ten opzichte van zo’n jonger kind.

Voor het bevorderen van een positief zelfbeeld kan het belangrijk zijn om momenten te creëren van persoonlijke aandacht voor het kind door ouders/ leerkrachten/ begeleiders (even met het kind praten over wat het heeft meegemaakt in het weekend bijvoorbeeld; interesse tonen in diens hobby’s).

Voor oudere geïntegreerde kinderen kan voorlichting over de eigen belemmeringen en lotgenotencontact met andere kinderen met een belemmering belangrijk zijn.

Reacties plaatsen niet mogelijk